Svatební obřady v roce 2022

Rada města Kašperské Hory schválila na jednání 24. listopadu 2021 termíny svatebních obřadů pro rok 2022. Stanovení termínů, v nichž budou probíhat svatební obřady, je běžnou praxí a je vhodné nejen proto, že menší úřady mají v drtivé většině pouze jednu matrikářku (případně zástup pro dobu její nepřítomnosti) a omezený počet oddávajících, kteří svatební obřad pro snoubence vykonávají.

Ze 49 víkendů, v nichž je možné uskutečnit svatební obřad (celkem 52 víkendů v roce 2022, z toho první víkend je novoroční, jeden z dubnový připadá na dobu mezi velikonočními svátky a prosincový na vánoční svátky) je tedy stanoveno 25 sobot pro obřady uzavírání manželství v působnosti matriky MěÚ Kašperské Hory.

Kromě těchto tradičně víkendových dnů si snoubenci často volí pro svatbu i všední dny. I to je samozřejmě možné, je však nezbytné, aby i v případech, kdy se rozhodnou pro den jiný, vždy nejprve (před tím, než naplánují ostatní podrobnosti svatebních oslav), kontaktovali matriku a termín s ní dohodli. Rádi vyhovíme v maximální možné míře, je ale na druhou stranu třeba si uvědomit, že matrikářka musí, kromě domluvy s oddávajícím, splnit řadu povinností, aby obřad proběhl tak, jak proběhnout má. A není vždy jednoduché všechny požadavky časově sladit.

Svatební den je významnou událostí pro všechny, kteří se jej účastní; je dnem, kdy je plná pozornost soustředěna na snoubence a všichni mají zájem na tom, aby právě ten „jejich den“ byl dokonalý.

My se i dál budeme snažit, stejně jako doposud, dělat vše pro to, aby budoucí novomanželé měli na svůj svatební den u nás jen krásné, trvalé, vzpomínky.

Termíny svatebních obřadů v roce 2022  
leden 15.01.2022 29.01.2022    
únor 12.02.2022 26.02.2022    
březen 12.03.2022 26.03.2022    
duben 09.04.2022 23.04.2022    
květen 14.05.2022 28.05.2022    
červen 11.06.2022 18.06.2022 25.06.2022  
červenec 16.07.2022 23.07.2022    
srpen 13.08.2022 20.08.2022 27.08.2022  
září 10.09.2022 24.09.2022    
říjen 08.10.2022 22.10.2022    
listopad 12.11.2022 26.11.2022    
prosinec 10.12.2022 ----    

Kontakt na matriku MěÚ Kašperské Hory (v pracovní dny): Bc. Michala Vintrová, tel. 376 503 427, 775 864 485, e-mail: matrika@kasphory.cz