1. adventní neděle

Kašperské Hory

rozsvícení vánočního stromu a doprovodný program

SE USKUTEČNÍ TAK, ABY NEBYL V ROZPORU S VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI, KTERÁ BUDOU V PLATNOSTI.
SLEDUJTE PROSÍM PLAKÁTOVACÍ PLOCHY, INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.KASPHORY.CZ NEBO FACEBOOK.

17:00 Rozsvícení vánočního stromu