Seismická stanice

Muzeum je umístěno v původní budově seismické observatoře, kde jsou k vidění historické seismometry a registrační aparatury. Součástí prohlídky je i procházka štolou Kristýna v délce asi 200 m.

Stanice Kašperské Hory s kódovým označením KHC byla zřízena v r. 1960 v bývalé zlatonosné štole Kristýna. Stanice je součástí České regionální seismické sítě a také mezinárodní sítě stanic. Naměřená digitální data se nepřetržitě předávají do Geofyzikálního ústavu v Praze a dále do mezinárodních center, kde se používají k určení základních údajů o zemětřeseních (poloha, čas, velikost otřesu) a následně ke zpřesnění znalostí o stavbě Země a procesů, které v ní probíhají. Stanice Kašperské Hory patří díky nízké úrovni přítomného rušení k nejcitlivějším seismickým stanicím na světě. V roce 1973 zde Ing. Axel Plešinger vyvinul a jako první na světě rutinně provozoval světově unikátní registrační aparaturu, která zaznamenávala seismické signály ve velmi širokém rozsahu frekvencí. Současné vybavení stanice plně odpovídá standardům digitálních stanic světové seismické sítě.

Muzeum seismometrie provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR v.v.i. je vzdáleno jen pár kilometrů od centra města. Nachází se v nově zrekonstruované budově seismické observatoře, kde jsou k vidění historické seismometry a registrační aparatury. Součástí prohlídky je rovněž dobrodružná procházka štolou Kristýna, kde se dříve těžilo zlato. Seismická stanice byla založena v šedesátých letech 20. století a jde o jednu z nejcitlivějších světových stanic, která má vynikající podmínky pro registraci dlouhoperiodických seismických signálů.

Štola Kristýna je ideálním místem pro seismické přístroje i přezimující netopýry. Dosud bylo v Amálině údolí při zimování zjištěno 14 druhů letounů. K nejpočetnějším návštěvníkům patří vrápenec malý a netopýr velký, lokalitu pravidelně využívají rovněž netopýři vodní, řasnatí, ušatí a černí.

Podrobnější informace o Seismické stanici najdete na stránkách Geofyzikálního ústavu akademie věd české republiky nebo na facebookových stránkách Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i..

Od května do září mohou zájemci navštívit seismickou stanici a zúčastnit se komentované prohlídky.

Termíny prohlídek 2024:
sobota 4. května
sobota 1. června
sobota 6. července
středa 10. července
sobota 13. července
sobota 3. srpna
sobota 7. září 

Začátky exkurzí: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

Není nutné se objednat předem, vstupné dobrovolné.