Formuláře žádostí

Zde naleznete potřebné formuláře ve formátu doc., xls. či pdf. Kliknutím na příslušnou položku se formulář automaticky stáhne do vašeho počítače.

Finanční odbor

MěKIS

Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti v Kašperských Horách 2. kolo na rok 2017

Zásady

Žádosti

Formuláře k vyplnění v PC je potřeba nejdříve stáhnout a poté vyplnit.

Fyzická osoba – Podpora aktivit dětí a mládeže do 18 let

Fyzická osoba – Podpora kulturních a sportovních aktivit organizací a fyzických osob

Právnická osoba – Podpora aktivit dětí a mládeže do 18 let

Právnická osoba – Podpora kulturních a sportovních aktivit organizací z rozpočtu města

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva formát PDF

Stavební úřad

Odbor životního prostředí

Technické služby

Silniční správní úřad – místní komunikace