Formuláře žádostí

Zde naleznete potřebné formuláře ve formátu doc., xls. či pdf. Kliknutím na příslušnou položku se formulář automaticky stáhne do vašeho počítače.

Finanční odbor

Žádosti o byty

Žádost o městský byt
Žádost o městský byt v DPS
Čestné prohlášení k žádosti o byt (DOC)

Nedílnou součástí žádosti o byt je čestné prohlášení.

Kritéria pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kašperské Hory

Sociální odbor

Seniorská obálka – informace
Seniorská obálka – pokyny
Seniorská obálka – tiskopis

MěKIS

Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v Kašperských Horách v roce 2023

Popis a podmínky

Dotační program Města Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2024 (PDF)

Žádosti

KULTURA

Aktivity dětí a mládeže do 18 let

Ostatní aktivity

SPORT

Aktivity dětí a mládeže do 18 let

Ostatní aktivity

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Odbor vnitřních věcí

Stavební úřad

Odbor životního prostředí

Technické služby

Nedílnou součástí žádosti o byt je čestné prohlášení.

Silniční správní úřad – místní komunikace