Ostatní informace

Redaktor: Lenka Doubková, zpravodaj@kasphory.cz
Redakční rada: Jelínková Alena, Kintzl Emil, Naušová Hana, Pekárková Helena, Štěrba Libor
Periodicita: měsíčník od r. 2015, (do r. 2014 5–6 vydání za rok)
Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ 00255645;
Registrační číslo: MKČR E14893; Náklad výtisků: 900 ks.