Ostatní informace

Příjem článků : zpravodaj@kasphory.cz
Redakce: Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory
Odpovědná osoba: Veronika Lukešová
Redakční rada: Mgr. Věra Korcová, Helena Pekárková
Periodicita: dvouměsíčník od r. 2022 (měsíčník od r. 2015, do r. 2014 5–6 vydání za rok)
Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ 00255645;
Registrační číslo: MKČR E14893; Náklad výtisků: 900 ks.