Aktuality, informace, oznámení

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Od 1.5.2021 bude zahájen provoz na nové dálkové autobusové lince PRAHA – MIROVICE – BLATNÁ – HORAŽĎOVICE – RABÍ – SUŠICE – KAŠPERSKÉ HORY – KVILDA – MODRAVA – SRNÍ – PRÁŠILY.
Provozován je prozatím 1 pár spojů o sobotách, nedělích a státních svátcích. Všechny spoje jsou již nyní součástí vyhledávače spojení IDOS. 

Bližší informace najdete zde
Jízdní řád k dispozici zde INFORMACE PRO VEŘEJNOST

V období od 3. května do konce července 2021 bude probíhat stavba v Šumavské ulici.
Více informací najdete zdeKroky postupného uvolňování mimořádných opatření
6 kroků…
co platí pro¨školy


AKTUALIZOVANÉ INFORMACE Českého statistického úřadu O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Info1, Info2LESNICKÁ VÝZVA II.
Profesní organizace lesnicko-dřevařského sektoru:
Lesy a lesníci potřebují výraznější pomoc k překonání dopadů největší kalamity v novodobé historii.
Pro více informací čtěte prosím zdeOd pondělí 12. 4. 2021 se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti.ZŠ, ZUŠ a MŠ v Kašperských Horách

Informace o provozu školy od 12. dubna 2021ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v Kašperských Horách a v SoběšicíchUPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

S platností od 15. 3. 2021 je dětské hřiště v ulici Smetanova v Kašperských Horách uzavřeno, z důvodu nedodržování bezpečnostních opatření k ochraně zdraví (opatření proti Covid-19), až do odvolání.Kontaktní místo ČEZ Sušice

Potřebujete vyřešit požadavek ohledně elektřiny, plynu, mobilu?
Nově lze u nás požadavky řešit, emailem, telefonicky i osobně. Podrobné informace a kontakty najdete zdeBĚŽNÝ REŽIM V DOPRAVĚ OD 12. DUBNA

Od 12. dubna pojede veřejná linková doprava dle pravidelných jízdních řádů. Informace k dopravě dále zdeNový Řád veřejného pohřebiště města Kašperské Hory – plné znění, účinný od 10. 3. 2021OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Info1, Info2, Info3, Info4COVID – 19

tel. 1221

- centrální informační linka Ministerstva zdravotnictví ke koronaviruCOVID – 19 AKTUÁLNÍ INFORMACE:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Podle Mimořádného opatření MZDR č-j: MZDR 15757/2020–45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 vzniká všem osobám s účinností od 1. března 2021 povinnost nosit určené ochranné prostředky v zastavěném území města (obce), tj. PO MĚSTĚ (OBCI) SE MUSÍTE POHYBOVAT POUZE S NASAZENOU OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST! Mimo zastavěné území města (obce) je nutno nosit ochranné prostředky, pokud dochází k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V SUŠICI I PRO SPÁDOVÉ OBCE ORP

informace o provozuNově stanovená povinnost nošení ochrny dýchacích cest – od čtvrtka 25. 2. 2021Výzva hejtmanky, krizových štábů a sdružení praktických lékařů občanům:
Výzva občanům
Situace v Plzeňském kraji a výzva hejtmankyVÝZVA provozovatelům restaurací, hospod a barů k dodržování pravidelAKTUÁLNÍ ÚDAJE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PLZEŇDOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ info 1 info 2

ONLINE OBJEDNÁNÍ – OBJEDNEJTE SEINFORMAČNÍ SERVIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PŘEHLED USNESENÍ VLÁDY ČR SOUVISLOSTI S BOJEM PROTI KORONAVIRU

NABÍDKA POMOCI PRO SENIORYProtiepidemický systém ČR PES – INDEX RIZIKA jako jeden z nástrojů hodnocení a řešení epidemie COVIDINFORMAČNÍ LETÁKY27. 10. 2020
Co je důvodem přijímání opatření MZ a krizových opatření vlády ČRPŘEHLED USNESENÍ VLÁDY najdete zde

PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ, KTERÁ AKTUÁLNĚ PLATÍ najdete zdeINFORMACE – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉJAK SI ZAJISTIT LÉKY V DOBĚ KARANTÉNY?APLIKACE E-ROUŠKA


17. 9. 2020/ DOPORUČENÍ PRO OBYVATELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE V BOJI PROTI COVID-19


16. 9. 2020/ Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na COVID-19 elektronicky


9. 9. 2020 / Od čtvrtka 9. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách všech budov


9. 9. 2020 / MUDr. Jon z důvodu nemoci až do odvolání NEORDINUJE. V případě nutnosti se obracejte na tel. 773 997 442.


4. 9. 2020 / Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19


Úřední hodiny MěÚ Kašperské Hory pro veřejnost V DOBĚ PLATNOSTI NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

Pondělí | 07.00 – 12.00 |

Středa | 12.00 – 17.00 |


Prosíme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí dodržovali úřední hodiny pro veřejnost a v době, kdy se budou na úřadě pohybovat, současně dodržovali veškerá platná bezpečnostní opatření – používali desinfekci rukou (je umístěna v přízemí úřadu a u pokladny), měli zakrytá ústa a nos, dodržovali odstup mezi osobami 2 metry.

I nadále je preferována elektronická, telefonická nebo písemná komunikace s úřadem.

Je pravidelně prováděna desinfekce v prostorách úřadu, mimo úřad pak desinfekce na veřejných místech – lavičky, bankomat, autobusová zastávka apod.

Městské kulturní a informační středisko – OTVÍRACÍ DOBA

Děkujeme, že odpovědným přístupem za současné situace pomáháte chránit zdraví své i svého okolí.


13. 4. 2020 / Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu


AKTUÁLNÍ data COVID-19


Informační linka KORONAVIR: tel. 1212

JAK TO FUNGUJE?

COVID-19: MÁM PODEZŘENÍ, ŽE MÁM KORONAVIRUS – CO DĚLAT, CO SE NA LINCE 1212 DOZVÍM? 1,|2 

Informace Ministerstva zdravotnictví: aktuálně o koronaviru; pro veřejnost
VIDEO kampaň Ministerstva zdravotnictví Spolu proti koronaviru
Mobilní karta
Ministerstva zdravotnictví s důležitými informacemi a kontakty ke Covid-19
Státní zdravotní ústav – doporučení, rady, otázky, odpovědi 

INFO LINKA města „COVID-19“: tel. 376 503 410 v p­rovozu od 25. 3. 2020 v pracovní dny od 8 do 16 hodin. INFOLINKA-podrobnosti 

DESATERO ke koronaviru | Nové INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

ÚŘEDNÍ HODINY MěÚ Kašperské Hory pro veřejnost po dobu platnosti krizových opatření: pondělí 7–12 a 13–17 hodin; středa 7–12 a 13–17 hodin 
Rady a doporučení:KHS Plzeň / Infolinky Plzeňského kraje – veškeré informace, jak postupovat 


PRO SENIORY


Pomoc seniorům 65+
Nákupy a dovoz stravy Informace o bohoslužbách v době trvání krizových opatření


Dobrovolníci na INFOLINKÁCH Oblastní charity 

Provoz ZDRAVOTNICKÝCH zařízení a SLUŽEB ve městě


SLEDUJTE CELOSTÁTNÍ MÉDIA


ODBĚROVÁ MÍSTA COVID-19
USNESENÍ VLÁDY ČR KE KRIZOVÉ SITUACI – opatření, nařízení

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ KE KRIZOVÉ SITUACI – opatření, nařízení 

Vážení občané,

město Kašperské Hory vám děkuje za projevenou solidaritu, kterou jste vyjádřili ochotou přispět finančně na materiál pro výrobu ochranných roušek pro obyvatele, které vyrábí dobrovolníci. Město Kašperské Hory veškeré náklady s touto výrobou spojené uhradí ze svých prostředků. V případě, že vyvstane potřeba uspořádání veřejné sbírky na zmírnění dopadů krizových opatření, která se dotkla obyvatel našeho města, bude město Kašperské Hory neprodleně reagovat a o založení veřejně prospěšné sbírky, k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, vás bude informovat.
Bohuslava Bernardová, starostka města
Doplňující informace ke svozu odpadu Přehled stanovišť těžko přístupných míst svozu odpadů