Aktuality, informace, oznámení

V pondělí začíná úplná uzavírka silnice Dlouhá Ves – Radešov, startuje výstavba silnice za 220 milionů korun

Od 1. dubna letošního roku bude po tři měsíce zcela uzavřen úsek silnice mezi obcí Dlouhá Ves a Kašperské Hory. Důvodem úplné uzavírky je kompletní výstavba tohoto úseku silnice, v rámci stavební akce „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C“. Celá stavba všech dotčených úseků silnice potrvá do podzimu 2020 a z rozpočtu Plzeňského kraje si vyžádá 220 milionů korun. Více informací a mapa s objízdnou trasou zde: Podrobné informace

Informace o možnostech čerpání příspěvků na hospodaření v lesích

V době současné kůrovcové kalamity pomůže vlastníkům lesů každá koruna. Mnozí majitelé, zejména drobných lesů, kteří nejsou nikde organizováni, ale bohužel nemají informace, že stát na některé činnosti v lese přispívá.

Po mnoha jednáních se SVOL Ministerstvo zemědělství upravilo některé sazby a dotační tituly a přislíbilo pro letošní rok na vybrané činnosti v lesích částku 1,15 mld. Kč, což je oproti předchozímu roku dvojnásobek. Tyto příspěvky sice nemohou vlastníkům lesů kompenzovat ztrátu způsobenou v důsledku sucha a kůrovcové kalamity (to je zatím stále v jednání), ale každopádně jsou pro vlastníky lesů přínosem. Nevyužít v maximální míře finanční prostředky, které MZe již přichystalo na obnovu lesa, asanaci dříví a další tituly, by bylo zásadní chybou.

Výzvu s hlavními informacemi pro vlastníky lesů si můžete stáhnout zde: Výzva.
Tyto příspěvky MZe jsou poskytovány celorepublikově, administrace je řešena prostřednictvím krajských úřadů.

Více informací na webových stránkách .