Zajímavosti a památky

Pokud se projdete po kašperskohorském náměstí, všimnete si řady zajímavých staveb, řada památek je skryta i v dalších zákoutích našeho městečka. Pojďme si je nyní představit.

Budova radnice

byla na dnešním místě zřízena někdy ve druhé polovině 16. století. Původní objekt si v roce 1539 koupil tehdejší zástavní držitel hradu Kašperku Jiří z Lokšan. Dům velkoryse zvelebil a přivedl k němu první vodovod. Součástí domu i pozdější radnice bývala pivnice, dvůr s pivovarem a zahradou. V průběhu 17. – 18. století byla budova radnice přestavěna do dnešní renesančně – barokní podoby.

Radniční podzemí

sloužily původně jako sklad a lednice pro potřeby domu. Pověst vypráví o labyrintu temných chodeb, které údajně vedou až na samotný hrad Kašperk. Dnes tyto prostory slouží jako zimoviště netopýrů, z tohoto důvodu je podzemí veřejnosti přístupné od června do září.

Betlém je unikátní nejen velikostí, ale i kašperskohorskými reáliemi

Kašperskohorský skříňový betlém

Dalším unikátem radnice je jeden z největších skříňových betlémů v Čechách. Tento ručně vyřezávaný a malovaný skvost je dílem místních řezbářů. Vidět jej můžete po celý rok ve výstavní síni na radnici.

Kostel sv. Markéty

původně zasvěcený sv. Linhartu byl vybudovaný v polovině 14. století. Trojlodní gotická bazilika v sobě ukrývá především barokní interiér z 18. století. Krásné vyřezávané lavice a oltář jsou prací místních řezbářů. Zajímavá je i celková výmalba kostela.

Madonka

dům č. p. 11 patří k nejvýznamnějším městským památkám v Kašperských Horách. Stavba je gotického původu. Fasáda má ve svém středu plasticky rámovaný nástěnný obraz Panny Marie s Ježíškem. Dnes dům patří soukromým majitelům.

Kruhová kašna

a socha sv. Jana Nepomuckého

Kruhová kašna s kamennou zárubní je zdobena vročením 1899. V jejím sousedství je umístěn sokl s datací do r. 1861, nesoucí římsovaný pilíř s litinovou sochou sv. Jana Nepomuckého.

Úpravna zlaté rudy

V roce 1988 se podařilo odkrýt část výrobních objektů starých havířů, jedná se o kamenné základy dřevěné stavby. Dle nálezů spadá její založení na přelom 13. – 14. století. Úpravna sloužila k pražení zlaté rudy, která odtud mohla být dále dopravována k drtírnám a zlatomlýnům.

Kostel Panny Marie Sněžné

a kaple Panny Marie Klatovské

Poutní kostel je nejmladším ze tří kašperskohorských kostelů postavený v novorománském slohu v letech 1850 – 1867. Sousední kaple P. M. Klatovské, zvaná Grantl vznikla z důvodů tradice konání mariánských poutí, její kapacita však postupem času nestačila velkému přílivu poutníků a proto se přistoupilo ke stavbě nového kostela v její blízkosti.

Pranýř

z roku 1630 původně stával přímo na náměstí v Kašperských Horách a byl místem veřejného trestání a hanby. Až teprve v 19. století byl kamenný pranýř přenesen za město pod Šibeniční vrch a přeměněn na Boží muka.

Kostel sv. Mikuláše

a kaple sv. Anny

Dvě stavby ukrývající se 1,5 km od centra města. V raně gotickém kostele sv. Mikuláše naleznete fresky z počátku jeho výstavby i krásný malovaný trámový strop podbíjený prkny z roku 1700. Mohutná trojlodní bazilika okouzlí svou starobylostí, strohostí i jedinečnou akustikou.

Pozůstatky těžby zlata

Zalesněné stráně na řadě míst v okolí Kašperských Hor skrývají četné stopy staré důlní činnosti. Jsou to jednak zbytky štol a šachet a jednak jámy, hluboké příkopy a náspy vzniklé povrchovou těžbou. K těmto technickým památkám Vás zavede naučná stezka Cestou zlatokopů s východištěm na náměstí.