Prohlášení o přístupnosti

Městský úřad Kašperské Hory se zavazuje k zpřístupnění webové stránky http://www.kasphory.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: https://www.kasphory.cz

STAV SOULADU

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 ­V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., s výjimkami uvedenými níže.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Některé dokumenty určené k uveřejnění pocházející z jiných úřadů, ekonomických systémů apod. nemusí být ve formátu, který je v souladu s požadavky na přístupnost. Podobně fota či fotoalba ve fotogaleriích mohou postrádat alternativní textový popis a videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení do souladu s pravidly přístupnosti by podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. představovalo pro provozovatele nepřiměřenou zátěž.

V rámci internetových stránek jsou některé dokumenty zveřejněny ve formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, neboť obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo z důvodu velikosti, možnosti stažení či tisku jsou tyto formáty vhodnější. Tyto dokumenty je možné prohlížet v programech, které jsou k dispozici zdarma pro hlavní operační systémy na osobních počítačích, tabletech i chytrých telefonech. Pro čtení PDF doporučujeme Adobe Reader, případně Foxit Reader, PDF-XChange Viewer. Dokumenty DOC(X), XLS(X) je možné otevřít v Open Office, Libre Office či Word Vieweru. V řadě webových prohlížečů je přímo integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

DODATEČNÁ TELEFONICKÁ PODPORA PRO SOBORY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PODPORA PRO UŽIVATELE POMOCNÝCH TECHNOLOGIÍ

Osoby se zdravotním postižením a osoby užívající pomocné technologie mohou využít telefonického kontaktu pro informace o obsahu webových stránek telefonní číslo: 376 503 413.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.09.2020 podle metodického pokynu MV ČR k zákonu č. 99/2019Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k zákonu č. 99/2019 Sb., a bylo revidováno dne 1. 10. 2020. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým správcem těchto internetových stránek (P. Kononov, IČ: 88788237).

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE A PROVOZOVATELE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

KONTAKT NA SPRÁVCE OBSAHU

Městský úřad Kašperské Hory, náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, telefon: 376 503 423, e- mail: podatelna@kasphory.cz

KONTAKT NA TECHNICKÉHO SPRÁVCE

Petr Kononov, Žichovice 201, 342 01 Sušice, tel. 775 864 475 , mail@petrkononov.com

POSTUPY NA PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení, nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 pristupnost@mvcr.czProhlášení ke stažení