Program Regenerace městské památkové zóny Kašperské Hory - aktualizace pro období 2023 - 2028

Památková zóna Kašperské Hory byla ustanovena vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. Hranice památkové zóny začíná v Sušické ulici a vede po hranici intravilánu k východu, až po ulici Karlovu, navazuje na severní hranici p.č. 931/1, 46, 45, 942/5, 935/5, přechází přes křižovatku ulic Vimperské (dle vyhlášky ul. Pohraniční stráže) a Besední až k st. 89, p.č. 63/2, 65/2, k ulici B. Týbla a po ní pokračuje k východu až k p.č. 2150/28, navazuje na hranici intravilánu, kolem objektu DPS k Husově ulici, dále Klostermannovou ulicí k ul. Zlatá stezka, vede k jihu podél hranice st. 309, navazuje na hranici intravilánu, po které vede až k Rejštenské cestě, dále kolem p.č. 1986/4 a 1991/1 k severu, po hranici intravilánu až k parcele č. 175/1 a po hranicích p.č. 177/2, st. 335, 178/2, 178/1, st. 359 do Horní ulice, po které míří k severu, zahrnuje st. 208, st. 209, p.č. 186/2, a vrací se do ulice Sušické, kde se hranice MPZ uzavírá.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY KAŠPERSKÉ HORY – AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2023 – 2028

Na realizaci Programu Regenerace Městské památkové zóny Kašperské Hory se podílejí:

  • Město Kašperské Hory
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Ministerstvo kultury
  • Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska