Městský úřad

Všechny informace pro občany Kašperských Hor na jednom místě.

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ:

ÚŘEDNÍ HODINY MěÚ Kašperské Hory V DOBĚ PLATNOSTI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ (do odvolání):

Úřední hodiny  
Pondělí 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Středa 08.00 – 17.00 a 13.00 – 17.00

UPOZORŇUJEME OBČANY, že v době nouzového stavu a platných krizových opatření bude POKLADNA MěÚ otevřena POUZE V ÚŘEDNÍ DNY, a to v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V jiné dny nebude možné provádět platby v hotovosti na pokladně MěÚ.

JAKOUKOLIV OSOBNÍ NÁVŠTĚVU NA MěÚ je třeba si předem domluvit s příslušným pracovníkem

I nadále, v době nouzového stavu, vyřizujte prosím své záležitosti přednostně prostřednictvím elektronické, telefonické nebo písemné komunikace s úřadem, pokud potřebujete vyřídit svou záležitost mimo uvedenou úřední dobu, využijte telefonických kontaktů na jednotlivé pracovníky a pracoviště: 

Kompletní telefonní a emailový seznam

Mimo uvedené úřední dny nebudou jednotlivá pracoviště MěÚ běžně přístupná.

Prosíme občany, aby při vyřizování svých záležitostí, včetně plateb na pokladně, dodržovali níže uvedená opatření:

 1. Je zakázán vstup s textilními rouškami podomácku vyrobenými, se šátky či šálami.
 2. Vstupovat na úřad můžete pouze:
 • s respirátorem FFP 2 bez výdechového ventilu
 • s respirátorem KN 95 (N 95) bez výdechového ventilu
 • se zdravotnickou obličejovou maskou (většinou je to světle modrá rouška)
 • s rouškou s certifikátem EN 14 683 AC (většina průmyslově vyráběných roušek)
 • s nanorouškou
 1. Po celou dobu pobytu v budově MěÚ noste ochranné prostředky řádně nasazené (zakrytá ústa a nos).
 2. Při vstupu na úřad proveďte dezinfekci rukou (u hlavního vstupu, v přízemí a v patře budovy, v prostoru u pokladny).
 3. Dodržujte pravidlo 3R (respirátory, ruce a rozestupy).
 4. Pamatujte na pravidlo: JÁ CHRÁNÍM TEBE, TY CHRÁNÍŠ MĚ.

Poznámka: Stejná pravidla platí pro vstup do prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, do MHD a na nástupištích. S tím rozdílem, že ke vstupu do těchto míst nesmíte použít zdravotnické obličejové masky či roušky s uvedeným certifikátem. Vstupovat můžete pouze s prostředkem s filtrační účinnosti alespoň 94%.

Děkujeme.


**Přítomnost zaměstnanců v neúředních dnech **  
Úterý 08.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00
Čtvrtek 08.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00
Pátek 08.00 – 12.00

Návštěva je možná POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ A ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ