Projekty města

Na těchto stránkách naleznete veškeré informace týkající se právě probíhajících a ukončených projektů města Kašperské Hory, které jsou a nebo byly spolufinancovány z mimorozpočtových zdrojů města (evropské fondy, národní dotace, aj). Líbí se vám nápady realizované v dalších městech a rádi byste je přenesli také k nám? Máte nápad na úplně nový projekt, který udělá z Kašperských Hor příjemnější místo k životu? Kontaktujte nás

Probíhající a připravované projekty Stav
Modernizace školy ZŠ Kašperské Hory Realizace
Program Regenerace Městské památkové zóny Kašperské Hory – aktualizace pro období 2023–2028 Realizace
Rekonstrukce ulice Besední a křižovatky Besední x Vimperská Realizace
Dokončené projekty Rok
Rekonstrukce požární zbrojnice 2022
Přestavba opěrné zdi u školy 2020
Intenzifikace ČOV Kašperské Hory 2020
Obnova pramenišť Nový a Starý Žďánov 2020
Renovace veřejného osvětlení v Kašperských Horách – snížení světelného znečištění 2018
Moderní úřad Kašperské Hory – Personální audit a související vzdělávání, Odborné vzdělávání 2018
Marketingový plán destinace Kašperské Hory 2017
Studie proveditelnosti pro hydro-ekologická opatření v Kašperských Ho­rách 2017
Energetická koncepce města Kašperské Hory 2017
Studie proveditelnosti rekonstrukce budov Bílá Růže a sokolovna 2017
Studie proveditelnosti urbanistického rozvoje města Kašperské Hory 2017
Návrh urbanistické koncepce a regulace území – rozvojová oblast Pod Pešťákem 2017
Obnova fasád a interiéru Kaple Panny Marie Pomocné v Kašperských Ho­rách 2017
Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Ho­rách 2017
Renovace veřejného osvětlení v Kašperských Horách – 1. fáze 2017
Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend Města KH 2015
Sběrný dvůr v KH 2015
Systém svozu bioodpadu a vybavení kompostárny v KH 2015
Intenzifikace systému svozu bioodpadu v KH a okolí 2015
Přírodní dětské hřiště při MŠ v KH 2014
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení energetické soběstačnosti rozšířením stávajících rozvodů CZT v KH 2012
Dostavba kanalizace KH 2012