Povinně zveřejňované informace

Podívejte se na povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Město Kašperské Hory
2. Důvod a způsob založení Město Kašperské Hory vzniklo jako územní samosprávná jednotka
3. Organizační struktura Struktura úřadu
4. Kontaktní spojení Kompletní telefonní a emailový seznam
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
4.3 Úřední hodiny Pondělí a středa: 8.00–12.00,13.00–17.00
4.4 Telefonní čísla Ústředna MÚ: 376 503 411, kompletní telefonní a emailový seznam
4.5 Fax 376 582 582
4.6 Adresa internetové stránky www.kasphory.cz
4.7 Adresa e-podatelny urad@kasphory.cz, ID datové schránky: kwjbxui
4.8 Další elektronické adresy Kompletní telefonní a emailový seznam
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: 822690389/0800
6. IČ 00 255 645
7. DIČ CZ 00 255 645
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Dokumenty naleznete na úřední desce
8.2 Rozpočet Rozpočet pro rok 2016,Rozpočet pro rok 2015
10. Příjem žádostí a dalších podání Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností
12. Formuláře K dispozici na MÚ na příslušných odborech. Formuláře ke stažení.
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Přehledné návody na řešení životních situací Portál veřejné správy
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Seznam nejdůležitějších používaných předpisů
14.2 Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník poplatků za informace
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy na úřední desce

Žádosti o informace

Aktuální zprávy jsou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Kašperské Hory. Informace se dají získat na internetových stránkách města. Několikrát v roce vychází Kašperskohorský zpravodaj.

Osobně je možné se dotázat u tajemnice městského úřadu, vedoucích jednotlivých odborů, případně v jednotlivých kancelářích úřadu (pozemková držba, technické služby apod.)

Více informací na stránce Žádosti o informace.