Marketingový plán destinace Kašperské Hory

Marketingový plán přináší řadu nových aktivit, nových podnětů do práce vedení Města, pracovníků úřadu, městských organizací. Snaží propojit marketingovou činnost s českou centrálou cestovního ruchu, s prací Krajského úřadu v Plzni. Marketingový plán je realizačním výstupem Strategie udržitelného rozvoje, v níž je turistický ruch a s ním spojené služby identifikován jako klíčový moment zlepšení situace na trhu práce.

PDF ke stažení