Územní plán města Kašperské Hory

Územní plán města Kašperské Hory je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Územní plán člení území města na jednotlivá území a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití. Tyto možnosti jsou definovány ve funkčních regulativech pro příslušný typ území a plochy. Pro každý pozemek ve městě Kašperské Hory je tedy možné definovat základní možnosti jeho využití.

Územní plán města Kašperské Hory byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kašperské Hory č.j. 549/2008 ze dne 19. 03. 2008 a datem nabytí účinnosti změny ÚP č. 2 dne 5.4.2008.

Soubory ke stažení ve formátu PDF

Textová část (3,5 MB)
Platný územní plán (1,5 MB)