Benefiční koncert na podporu projektu „Zvony pro Šumavu"

kostel sv. Mikuláše

pěvecký koncert

„Barokní putování k srdcím zvonů“

Ivana Klimentová – mezzosoprán, Markéta Schley-Reindlová – varhany Árie a varhanní skladby mistrů G.F.Händela, A.Stradelly, B.Pasquiniho a J.Pachelbela