Český varhanní festival

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. Mikuláše

Pozvánka na český varhanní festival do kostela sv. Mikuláše v Kašperských Horách. Český varhanní festival je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Ústeckého a Plzeňského kraje. Koncert se uskuteční v originálním prostředí gotického kostela při osvětlení svíčkami s využitím cenných historických varhan z roku 1733. Zazní skladby českých a evropských mistrů z období baroka a raného klasicismu.

Gabriela Eibenová – soprán, Adam Viktora – varhany

Plakát ke stažení zde: Český varhanní festival.