Evropský den chráněných území

IS a SEV Kašperské Hory

Tvořivé a kreativní hry a úkoly s přírodovědnou tématikou

Zajímavý odpolední program plný her a úkolů pro návštěvníky v areálu Střediska environmentální výchovy v Kašperských Horách.

Cena programu 20 Kč.
Více informací na tel.: 376 582 734