Evropský den národních parků

IS a SEV Kašperské Hory

Program Střediska enviromentální výchovy v Kašperských Horách

Odpolední program plný her a úkolů pro návštěvníky v areálu Střediska environmentální výchovy v Kašperských Horách. Tvořivé dílny a kreativní hry a úkoly s přírodovědnou tematikou. Cena 50 Kč.