Hubertská mše

kostel sv. Markéty

Myslivosti, lesu a lovu zdar!

Kašperskohorské městské lesy s.r.o. ve spolupráci s místní farností pořádají Hubertskou mši v kostele sv. Markéty.

Hrají „Povltavští trubači“, které zpěvem doprovodí sbor „Svatobor“.