Spolek Kašpar - Iluze

hrad Kašperk

Láska, to je práce!

Rozebírat dávno minulé události nebo tak abstraktní prožitky, jako jsou láska, porozumění či smysl života, nebývá vždy dobrý nápad …

Hořká komedie jednoho z předních současných ruských dramatiků. Ivan Vyrypajev vybudoval důmyslnou kompozici z výpovědí dvou manželských párů na sklonku života, jejichž milostná minulost má povahu tekutých písků.

Hrají: Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Jan Potměšil, Miloslav Tichý (alternace), Jan Zadražil (alternace). Režie Jakub Špalek.

Délka představení 1.40 hod, představení má přestávku.

Hrajeme ve vytápěném komorním sále podsklepení v budově hradního purkrabství.
Více informací

Cena 450 Kč

předprodej