Kašperskohorská pouť

Kašperské Hory

pouťový program

Dovolujeme si vás pozvat na první srpnový víkend, který bude v Kašperských Horách velmi pestrý. Uskuteční se pouť Panny Marie Sněžné, kde kromě duchovního programu a kolotočů nebude chybět ani vystoupení folklorních souborů a hudebních skupin. Program obohatí i řemeslné trhy na náměstí. 

Pátek 5. srpna

16:30 Mše svatá (kostel sv. Markéty)
17:30 Adorace Nejsvětější Svátosti (kostel sv. Markéty)

Sobota 6. srpna

14:00 Loutkové divadlo Kejklíř (náměstí)
15:30 Dechová hudba Otavanka (náměstí)
17:00 Poutní mše svatá (kostel Panny Marie Sněžné)
18:30 kapela Pelíškové (náměstí)
20:00 varhanní koncert Adama Viktory (kostel sv. Mikuláše)
21:00 kapela Rankl Sepp (náměstí)
 

Neděle 7. srpna

10:00 Slavnostní poutní mše svatá (kostel sv. Markéty)
14:00 XII. ročník setkání harmonikářů (náměstí)
15:00 Požehnání poutníkům – hudební doprovod Eibnschläger Sänger (kostel Panny Marie Sněžné)
 

program pouti
program pouti DE