Kolem pranýře za výhledy

IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory

výprava na sněžnicích i bez nich

Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme, na akci se předem přihlaste.