Kolem Pranýře za výhledy

IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory

procházka po okolí Kašperských Hor

Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. / Prosíme, na akci se předem přihlaste.