Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

Křeslo pro hosta

Beseda s ředitelem Oblastní charity Sušice Bc. Karlem Weishäupelem