Křeslo pro hosta - „Bezpečí pro seniory“

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

Můžete se těšit na besedu s odborníky z policejního ředitelství v Klatovech.