Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

Křeslo pro hosta – s kašperskohorským pamětníkem a kronikářem p. Karlem Větrovcem