Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

O vánočních zvycích s historikem PhDr. Vl. Horpeniakem. Pro seniory a zdravotně postižené občany, vstup zdarma.