Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

Povídání s fotografem Šumavy, Václavem Sklenářem.