Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

zajímavé povídání se zajímavým hostem

S výtvarnicí a sklářkou z Dobré vody u Hartmanic, s paní Vladimírou Tesařovou. Zdarma pro seniory a zdravotně postižené občany.