Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

S paní starostkou Bohuslavou Bernardovou o historii a současnosti našeho města. Zdarma pro seniory a zdravotně postižené občany.