Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

S výtvarnicí a sklářkou paní Vladimírou Tesařovou. Zdarma pro seniory a zdravotně postižené občany.