Křeslo pro hosta

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

Křeslo pro hosta – Jarní rozjímání s páterem J. Kulhánkem