Letní posezení

DPS Kašperské Hory

pro seniory a zdravotně postižené občany

Společenská kavárnička v prostoru zahrady u DPS s opékáním vuřtů.