Musica Mariana

kostel sv. Markéty

koncert duchovní hudby

Slavnostní koncert k poutní slavnosti. Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy – V.Aschenbrenner. Soprán, 2 housle, violoncello, cembalo, varhany.