Nejmilejší koncert

kašperskohorské kino

regionální soutěž dětí z DD

FDD ČR pořádá každoročně přehlídku zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů „Nejmilejší koncert“. Celostátní finálová přehlídka se koná za podpory MŠMT ČR a významného přispění sponzorů zpravidla na konci měsíce května. Bez pomoci MŠMT a sponzorů by realizace nebyla možná. Celostátnímu – nesoutěžnímu – finále předcházejí – soutěžní – regionální kola, která pořádají jednotlivé dětské domovy. Děti v nich usilují o prestižní postup prostřednictvím každoročně hodnotnějších vystoupení v oborech hudebním, tanečním, muzikálovém a literárně dramatickém. Ve prospěch zmíněné kvality hovoří fakt, že mezi vystupujícími jsou i děti mimořádně nadané, které jsou např. studenty konzervatoří. Divadelní představení – malé jevištní formy – postupují ze soutěžních regionálních kol od roku 2005 do samostatné přehlídky konané v Praze.

Plakát ke stažení zde: Nejmilejší koncert