Noční prohlídky

hrad Kašperk

oživené prohlídky o méně známých kapitolách historie hradu

Jaký byl vlastně vztah hradních pánů k k měšťanům v Kašperských Horách? Na to odpoví oživené noční prohlídky. 

Více informací na www.kasperk.cz.