Oživené nádvoří

hrad Kašperk

cyklus oživené historie na hradě Kašperku

Přijďte se na Kašperk rozloučit s letními prázdninami! Na hradním nádvoří si lze se spolkem přátel historie a šermu Gabreta vyzkoušet celou řadu historických aktivit, jako například rýžování zlata, střelbu z kuše nebo luku, ražbu mincí, výrobu pečetí a psaní na skriptoriu. Přijede znovu i sokolník se zajímavými ukázkami vycvičených dravců a také Bohumil Stránský, jenž se věnuje canisterapii se svými huňatými leonbergry.

Akce probíhá v otevírací době hradu, vstup na nádvoří bude dočasně zpoplatněn.

dospělí – 50 Kč
děti do 15 let – 20 Kč