Pokračování Kašperskohorského betlému

výstavní místnost v budově radnice

aneb nové figurky se představují

Přijďte s námi přivítat nové postavičky v našem betlému. I v letošním roce nám pan Hrach s panem Brožem nachystali do betléma překvapení. Těšit se můžete také na vystoupení žáku ZUŠ Kašperské Hory.

Plakát ke stažení zde.