Pokračování Kašperskohorského betlému

Výstavní místnost Kašperské Hory

Přijďte s námi přivítat nové postavičky v našem betlému

I v letošním roce nám pan Hrach s panem Brožem nachystali do betléma překvapení.

Plakát ke stažení ve formátu pdf: Pokračování Kašperskohorského betlému

Fotografie z koncertu

Foto: Jitka Skořepová