Právo a pořádek v letech 1848 - 1953

galerie na radnici

vernisáž výstavy

Výstava úředních dokumentů a mincí, souvisejících s právem, úřady a pořádkem v dobách Rakousko-Uherska až do poválečné doby v Čechách. Výstava Ladislava Hadravy ve spolupráci s Muzeem Šumavy Kašperské Hory.

Plakát ke stežení zde: Právo a pořádek v letech 1848 – 1953