Právo a pořádek v letech 1848-1953

galerie na radnici

výstava

Výstava úředních dokumentů a mincí, souvisejících s právem, úřady a pořádkem v dobách Rakousko-Uherska až do poválečné doby v Čechách. Výstava Ladislava Hadravy ve spolupráci s Muzeem Šumavy Kašperské Hory.