Prof. Michal Novenko – koncert předního českého varhaníka

kostel sv. Mikuláše

slavnostní koncert