Projekt biomonitoring

IS a SEV Kašperské Hory

Co nového jsme zjistili o vývoji lesů v NP Šumava za posledních 10 let?

Lesy tvoří 80 % rozlohy Národního parku Šumava, pochopení jejich fungování je pro management klíčové. V roce 2018 bylo po deseti letech nepřetržitého měření ukončeno první kolo projektu biomonitoring.
Ten přináší informace o stavu lesních ekosystémů v území ponechaném samovolnému vývoji. Zároveň bylo na území NP v poslední dekádě realizováno několik studií zabývajících se fungováním horských lesů. Zajímá vás, jaké lesy v národním parku máme a jak fungují? Jestli a jakým způsobem se obnovují po velkoplošných disturbancích? Jak se mění a jakou roli v nich hraje tlející dřevo? Na tyto ale i další Vám odpoví přednášející na přednášce.
Přednáší: Ing. Jaroslav Červenka, Ph.D.

Plakát ve formátu pdf ke stažení zde: Plakát – biomonitoring