Půlnoční mše

kostel sv. Markéty

duchovní program

Půlnoční mše s koledami