Půlnoční mše

kostel sv. Markéty

duchovní program

Pozvánka na půlnoční mši, která začíná ve 24:00.