Purgatio

kostel sv. Mikuláše

audiovizuální koncert

Rádi bychom vás tímto pozvali, na koncert do kostela sv. Mikuláše v Kašperských Horách.
Kostel během roku není běžně veřejnosti přístupný. Několikrát do roka, zejména v letních měsících, se zde však pořádají poutavá hudební vystoupení. 

5. července 2021 se v kostele sv. Mikuláše představí unikátní audiovizuální projekt Purgatio.
Máte jedinečnou možnost spojit návštěvu gotické památky s dech beroucím koncertním vystoupením, doplněným o zajímavé prvky. 

O projektu „Purgatio“:

Projekt „Purgatio“ je naprosto výjimečný a v České republice dosud originální. Spojuje v jeden celek gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem. Toto jedinečné audiovizuální dílo je spojením živé hudební produkce s videoartem. Projekt vytvořilo pěvecké duo KCHUN Marek Šulc a Martin Prokeš, společně s Rudolfem Živcem. Kombinace hudby a vizuálního umění je doplněna recitací Vladimíra Javorského. Více o projektu a této vokální dvojici se dočtete na webových stránkách Kchun.

O kostele sv. Mikuláše:

Hřbitovní areál, vzdálený cca 1 km od centra města, ukrývá významnou památkou rané středověké architektury. Mohutná trojlodní bazilika sv. Mikuláše z počátku 14. století se do dnešní doby dochovala téměř v původní architektonické podobě. V kostele se na zdech dochovaly barevné fresky z 1. pol. 14. století, neporušené gotické arkády a malovaný prkenný strop z roku 1700 v hlavní lodi, který je dílem tehdejšího purkmistra A. V. Groffa. Kostel zaujme svou starobylostí, strohostí i jedinečnou akustikou.

V blízkosti mohutného gotického chrámu sv. Mikuláše se nachází o poznání menší kaple svaté Anny. Současná barokní podoba kaple pochází z roku 1757, samotné základy kaple však mohou být mnohem starší.

**Další informace nebo změny o plánované akci sledujte zde nebo na našich facebookových stránkách. **