Stašsko a Zdíkovsko - poslední česká výspa za protektorátu

Horský klub

nejen pro seniory

Téma přednášky: Staško a Zdíkovsko

Můžete se těšit na seznámení s historií obcí Stachy, Zdíkov a jejich osídlením. Okolnosti osídlení pohraničních území zemí koruny České německy mluvícím obyvatelstvem. Dobové souvislosti soužití českého a německého obyvatelstva na Stašsku a Zdíkovsku, okolnosti vzniku Protektorátu Čechy a Morava na tomto území a jeho důsledky.

Přednášející: Ing. Jan Voldřich

Doba přednášky je cca 60–70 min.

Autor je rodák z osady Lesní Chalupy u Zadova. Profesní život prožil v Českých Budějovicích, kde i nyní žije. Má vřelý a citový vztah k rodné Šumavě a shromažďuje příběhy lidí ze Šumavy. Je autorem knihy „Příběhy ze šumavských chalup“. Součástí přednášky bude krátká informace o této knize s možností jejího prodeje s věnováním autora.

Plakát ke stažení zde.