Šumavské sklářské hutě

galerie na radnici

výstava o historii sklářství

Připravil Šumavský spolek Vimperk společně s bavorským spolkem Heimatverein ď Ohetaler Riedlhütte ve spolupráci s MěKIS Kašperské Hory. Znázorňuje 170 míst zaniklých sklářských hutí na Šumavě a v Bavorském lese. Vernisáž výstavy proběhne 2. února v 16:00 v galerii na radnici města a zahájí ji členové Šumavského spolku Václav Vácha se svojí manželkou.