Prstové loutky

vestibul kina Kašperské Hory

tvořivá dílna

Přijďte si vytvořit krásné prstové loutky, s kterými lze hrát i divadélko. Cena 90 Kč za výrobek.