Varhanní koncert Jaroslava Tůmy

kostel sv. Markéty

koncert duchovní hudby

Skladby mistrů evropského baroka a klasicismu v interpretaci předního českého varhaníka a profesora Akademie múzických umění v Praze na nově zrestaurovaných historických varhanách hlavního kostela v Kašperských Horách.